Dodacie podmienky

Dodacie podmienky:

1.  Predávajúci odosiela Objednávku Kupujúcemu zvyčajne do 2 pracovných dní.

2.  Kupujúci si zvolí spôsob odberu tovaru. Kupujúci uvedie spôsob odberu tovaru pri vypĺňaní Objednávky. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu jedným z nasledovných spôsobov, ktoré si Kupujúci vyberie pri vypĺňaní Objednávky:

a) Doprava:

Slovenská pošta  / balík na poštu / do 5,0 kg - 2,70 euro
Slovenská pošta  / balík na poštu / do 10,0 kg - 3,70 euro

Slovenská pošta  / balík na adresu / do 5,0 kg - 3,90 euro
Slovenská pošta  / balík na adresu / do 10,0 kg - 4,90 euro

Expres kuriér na adresu / do 3,0 kg - 6,90 euro  

Expres kuriér na adresu /
do 5,0 kg - 7,20 euro
Expres kuriér na adresu / do 10,0 kg - 7,80 euro

(Doručené nasledujúci deň od podania)

Viac informácií sa dozviete na https://cennik.posta.sk/  
Cenník vnútroštátneho styku je platný od 1.5.2019

b)  Osobné prevzatie - hotovosť

Platobné podmienky:

Dobierka Slovenská pošta, balík na poštu - 1,50 EUR
Dobierka Expres Kuriér - 1,80 EUR
Prevodom na účet - 0 EUR

Cenník je platný len pre vnútroštátny styk.

3.  Cena prepravného sa odvíja od hmotnosti a rozmerov kúpeného tovaru. Výšku prepravných nákladov má zákazník možnosť vidieť pri vložení tovaru do nákupného košíka. V prípade nadrozmerného tovaru, je vyžadované osobné prevzatie, prípade dohoda na tel.č. 0903148627


Reklamácie

4.  Kupujúci je povinný si prevziať tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie. 

Právo zákazníka na vrátenie tovaru
Tovar, ktorý ste si zakúpili na zvonkohry.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku /nie dobierka/ na adresu Juraj Tkáč, Raková 821, 02351,  prípadne doručiť osobne. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.
Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch, ak tovar nie je v pôvodnom balení (tovar bol rozbalený)  tovar je mechanicky poškodený - tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný) - tovar bol objednaný špeciálne na objednávku. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru ani predvedenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.( len v prípade dohody na tel.č. 0903148627 )

6. Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tovar bude zaslaný naspäť Predávajúcemu.
Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tým najmä poruší čl. V. ods. 3 VOP a preto Kupujúci bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianskeho zákonníka zaplatiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu porušením povinnosti Kupujúceho prevziať tovar, a to najmä:
a) náklady Predávajúceho, 
b) náklady Predávajúceho súvisiace so spätným zaslaním tovaru Predávajúcemu.
Ak Kupujúci požiada Predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na adresu Predávajúceho: jurajduri78@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 00421903148627, Kupujúci platí Predávajúcemu okrem platieb a,b, aj náklady, a to náklady:
a) za uskladnenie tovaru a
b) súvisiace s opätovným zaslaním tovaru Kupujúcemu.

Platobné podmienky:

Ceny tovarov sú Kupujúcemu prístupné v rámci ponuky tovaru na internetovej stránke: www.zvonkohry.sk  Cena tovaru je uvedená v mene EURO. Po prijatí objednávky vám pošleme potvrdenie spolu s údajmi na platbu na váš email. Daňový doklad posielame spolu s tovarom. Pre platbu prostredníctvom vkladu na účet použite číslo účtu: SK5002000000003528053753 Pri platbe na účet považujeme dátum pripísania celej sumy na účet dátumom zaplatenia. 

Zákaznícky servis:

Zákaznícke emaily prijaté na adrese jurajduri78@gmail.com spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 3 pracovných dní od ich prijatia.  

Záruka: 

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka se nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.