Kontakt

Juraj Tkáč

Raková 821 / u Matúška
02351 Raková
Slovensko - (Slovakia)Mobil: +421 (0) 903 148 627
E-mail: jurajduri78@gmail.com

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 
Predmestská 71, P.O.BOX B-99, 011 79 Žilina 1, tel.: 041/7632 130, e-mail: za@ soi.sk